Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

PSP samarbejdet

Siden december 2009 har politiet, Kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og Psykiatrien i Region Syddanmark arbejdet tæt sammen om at hjælpe udsatte borgere med misbrugsproblemer, psykiske lidelser eller sociale problemer.

Denne gruppe af borgere har hidtil risikeret at lande i en gråzone uden tilstrækkelig hjælp og støtte, fordi de ikke entydigt hører til i psykiatriens, socialforvaltningernes eller politiets regi. Når en borger har brug for hjælp kan parterne i PSP-samarbejdet yde en hurtig, effektiv og koordineret indsats og dermed forebygge, at udsatte borgere udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd.

Ændring af retsplejeloven
Det er en ændring af retsplejeloven, der gør det nye samarbejde muligt. Ændringen betyder, at alle politikredse i Danmark skal etablere samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - det såkaldte PSP-samarbejde. Inden for rammerne af samarbejdet må myndighederne udveksle oplysninger.
 

Mere information

PSP-samarbejdet i Region Syddanmark
(Folder om samarbejdet inkl. kontaktinformation på de lokale tovholdere - udgivet august 2013, opdateret september 2016)

Retningslinjer for PSP-samarbejdet i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

PSP: Et tværsektorielt samarbejde mellem
politi, sociale myndigheder og psykiatri
- inspiration til organiseringen

Sundhedsstyrelses beretning om psykisk syge kriminelles forløb 2005-2009 (udg.2011)

Sundhedsstyrelsens beretning om psykisk syge kriminelles forløb (2008) 

Sundhedsstyrelsens beretning om psykisk syge kriminelles forløb (2007)

 Siden er sidst opdateret 13-10-2021Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring