Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilFAGFOLKpilAkut- og døgnpsykiatri samt ambulant psykiatri - lokalpsykiatri

Akut- og døgnpsykiatri samt ambulant psykiatri - lokalpsykiatri

Akut- og døgnpsykiatrien fordrer særlig opmærksomhed på den enkelte patients aktuelle tilstand, der hurtigt kan ændre sig i kritisk eller stabiliserende retning. Risikovurdering, observation og intervention i forhold til patienten er centrale faglige elementer i plejen og behandlingen. Ambulant psykiatri er indgangsport og omdrejningspunkt for den psykiatriske behandlingsindsats. Målsætningen er, at al behandling foregår ambulant, med mindre der er indikation for indlæggelse. Pleje og behandling foregår i samarbejde med patienten, idet interaktion mellem patient, pårørende og medarbejdere er af afgørende betydning for behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Koncept for akutmodtagelse og døgnpsykiatri

Konceptet for akutmodtagelse og døgnpsykiatri beskriver Psykiatrien i Region Syddanmark principperne for indhold og struktur i akutmodtagelsen og døgnpsykiatrien, både inden for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien. Koncept beskriver det behandlingsindhold, der er fælles for akutmodtagelserne og døgnafsnittene. Herefter følger særskilte afsnit, der beskriver henholdsvis det særegne for akutmodtagelserne og psykiatriens døgnafsnit.

Koncept for akutmodtagelse og døgnpsykiatri i Psykiatrien i Region Syddanmark

Koncept for ambulant psykiatri - lokalpsykiatri

Ambulant psykiatri er indgangsport og omdrejningspunkt for den psykiatriske behandlingsindsats. Psykiatrien i Region Syddanmark har en målsætning om, at al behandling foregår ambulant, med mindre der er indikation for indlæggelse. 

Koncept for ambulant psykiatri - også kaldet lokalpsykiatri - i Psykiatrien i Region Syddanmark

Patient- og pårørendesamarbejde som fundament

Patient- og pårørendesamarbejdet er fundamentet for konceptet. Samarbejdet har sit afsæt i patient- og pårørendepolitikken.

Patient- og pårørendepolitikken for Psykiatrien i Region Syddanmark.

Integreret døgnafsnit

Et integreret døgnafsnit i psykiatrisygehuset er som udgangspunkt åbent, men rummer mulighed for aflåsning af dele af afsnittet, når behov herfor opstår. Et integreret døgnafsnit består af både åbent og lukket regi i samme fysiske og organisatoriske enhed. Det har den fordel for patienten, at uanset tilstand kan patienten blive på samme afsnit under hele indlæggelsen, uden at skulle skifte behandlende læge og kontaktperson. Dermed medvirker integrerede døgnafsnit til kontinuitet i behandlingen for patienten.


Siden er sidst opdateret 7-12-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring