Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

PATIENT-INFOpilPatient- og pårørendepolitik

Patient- og pårørendepolitik

Patient- og pårørendepolitikken er udarbejdet i samarbejde med Psykiatrisk Dialogforum.

Sammen om sundhed

Et godt samarbejde er kendetegnet ved, at parterne opnår et bedre resultat sammen, end de kunne opnå alene.

Sundhed er mere end fraværet af sygdom - og det er i samarbejdet, vi skaber de gode rammer for trivsel i hverdagen. Det understøttes af ambitionen i den syddanske psykiatriplan om en behandling, der skaber håb hos den enkelte om, at man ved en aktiv indsats kan være med til at forbedre sin egen situation.

Som patient kan du forvente, at: 

 • Du får hurtig og klar information om, hvad der skal ske, og hvornår.
 • Du får en personlig kontaktperson med ansvar for dit forløb i psykiatrien.
 • Du bliver tilknyttet en Patient Ansvarlig Læge (PAL) med samlet ansvar for din behandling på tværs af sygehusafdelinger.
 • Du får en behandlingsplan.
 • Du bliver aktivt inddraget, hvor det er muligt.
 • Vi er lydhøre over for dine ønsker til forløb og behandling.
 • Du får skriftlig og tydelig information om sygdom og behandling.
 • Du får skriftlig og tydelig information om behandlingsstedet.
 • Vi orienterer dig om muligheden for rådgivning ved psykiatriens patientvejleder.
 • Vi orienterer dig om muligheden for rådgivning ved Psyklnfo.
 • Vi orienterer dig om relevante patientforeninger.
 • Du får tilbud om undervisning for patienter (psykoedukation).
 • Vi samarbejder med dine pårørende - i det omfang du ønsker det.
 • Du får tilbud om en familiesamtale, hvis du har børn.
 • Vi samarbejder med din læge og hjemkommune om dit behov for støtte.
 • Er du indlagt patient, kan du læse mere i afdelingens husorden, som du også finder på www.psykiatrienisyddanmark.dk.

Vi hjælper dig bedst, hvis du:

 • Samarbejder med de sundhedsfaglige medarbejdere - læger, plejepersonale og andre. 
 • Fortæller os om dine problemer, håb og tanker om sygdom og behandling.
 • Fortæller os, hvis du bruger andre, fx. alternative behandlere.
 • Er åben over for, at vi inddrager dine pårørende i behandlingen.
 • Melder afbud i god tid, hvis du ikke kan overholde din aftale.
 • Respekterer de regler, der er med til at skabe et sikkert og trygt miljø for alle.

Vi ved, at du kan være i en situation, hvor det er svært at leve op til vores forventninger. Vi tager ansvar for din behandling, når du ikke selv er i stand til det.

Som nærmeste pårørende kan du forvente, at: 

 • Vi inddrager dig i behandlingen - i det omfang, patienten ønsker det.
 • Vi kontakter dig, hurtigst muligt, med tilbud om samtale.
 • Du får klar og tydelig information om patientens behandling og forløb.
 • Vi oplyser dig om patientens kontaktperson og Patient Ansvarlig Læge (PAL).
 • Vi orienterer dig om relevante foreninger.
 • Vi orienterer dig om krisehjælp og din mulighed for at få tilskud til psykologhjælp.
 • Vi orienterer dig om muligheden for rådgivning ved Psyklnfo og tilbud om familie- eller børnesamtale.
 • Vi lytter til din viden om patienten og sygdomsforløbet. • Vi tilbyder gode fysiske rammer for besøg og samtaler.
 • Vi afklarer om du, familiens børn eller andre nære pårørende har brug for støtte.
 • Vi afklarer, hvilken rolle du som pårørende kan og vil påtage dig.
 • Du får tilbud om undervisning for pårørende (psykoedukation).
 • Vi samarbejder med dig om udskrivning.

Ønsker patienten ikke, at vi inddrager dig i behandlingen, kan du forvente at:

 • Du får generel information om sygdom og behandling samt mulighed for løbende dialog.
 • Du kan også henvende dig i Psyklnfo.
 • Vi forsøger løbende at få patientens tilladelse til, at vi inddrager dig i behandlingen.

Det er patienten, der bestemmer, hvem der inddrages som ’nærmeste pårørende’. Det kan være et familiemedlem, en ven, en kollega, en sagsbehandler eller en anden person. Forældre til patienter under 18 år har altid krav på at blive medinddraget som nærmeste pårørende.

Som pårørende kan du støtte op om behandlingen ved at: 

 • Samarbejde med sygehuspersonalet - læger, plejepersonale og andre.
 • Henvende dig til kontaktperson eller Patient Ansvarlig Læge, hvis du har spørgsmål.
 • Accepterer personalets tavshedspligt - men også vide, at medarbejderne godt kan udtale sig generelt om psykisk sygdom og behandling.
 • Være åben i dialogen - og vide, at din støtte, viden og erfaring er vigtig for behandling og forebyggelse.

Siden er sidst opdateret 10-9-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring